QUIZPHACA GAEL LINN

Price: €55.00

Currency Converter

Seo táirge nua atá á ofráil ag Gael Linn do mhúinteoirí sna hardranganna i mbunscoileanna na tíre. Cuirfidh Quizphaca Gael Linn ar chumas na múinteoirí Spraoicheist i bhfoirm quizboird a reáchtáil sa scoil gan an stró a bhaineann go hiondúil lena leithéid. D’fhéadfaí an Spraoicheist a eagrú do dhaltaí na scoile féin nó d’fhéadfaí cuireadh a thabhairt do scoileanna eile sa cheantar foirne a chur ann freisin. Bheadh a leithéid d’ócáid an-oiriúnach le linn Seachtain na Gaeilge mar shampla.

An costas atá ar an Quizphaca ná €55.00 nó £40 stg. (postas san áireamh).  Tabhair fógra coicíse ar a laghad.

Dóibh siúd a bhfuil spéis acu Spraoicheist a eagrú cuirfidh Gael Linn Quizphaca ar fáil ina mbeidh na nithe seo a leanas:

 • Sé bhabhta ceisteanna le 10 gceist i ngach babhta
 • babhta amháin bunaithe ar leathanach de phictiúir
 • babhta éisteachta bunaithe ar dhlúthdhiosca
 • 3 chóip de na ceisteanna agus na freagraí
 • Leabhair de bhileoga freagraí (dath difriúil do gach babhta)
 • Leathanaigh do uimhreacha boird
 • Duaiseanna (8 gcinn de chaipíní Gael Linn)
 • Pinn Gael Linn (ceann do gach bord)
 • Scórchlár (A3)
 • Foclóir le míniú ar na focail is deacra a bheidh sna ceisteanna. Is féidir le múinteoirí an foclóir a úsáid mar áis chun réamhullmhú a dhéanamh sa rang don Spraoicheist. Má bhíonn na focail seo foghlamtha ag na páistí ní bheidh gá na ceisteanna a mhíniú as Béarla ar an lá.


Eagrú

Molaimid


 • An Spraoicheist a reáchtáil le linn am scoile
 • Glacadh le freagraí as Béarla ach aitheantas speisialta a thabhairt do fhreagraí as Gaeilge
 • Táille bheag a bhailiú ó na páistí leis an costas a chlúdach
 • Ceolchoirm bheag a chur ar bun tar éis an Spraoicheist le míreanna as Gaeilge m.sh. ceoltóirí/rinceoirí/amhránaithe ón scoil. (Beidh am acu siúd atá ag déanamh na gceartúchán a gcuid oibre a chríochnú le linn na Ceolchoirme seo)
 • Gan an scórchlár a bheith ar taispeáint má bhíonn foirne atá lag ag glacadh páirte
 • Gan cairde a bheith ar fhoirne le chéile ach iad a mheascadh, nó sa chás go mbeadh cúpla scoil i gceist páistí ó na scoileanna difriúla a chur ar fhoirne le chéile
 • Ceisteanna a bhaineann le bhur gceantar féin a chur isteach in áit roinnt dár gceisteanna


Tuilleadh Eolais
Seán Ó Ceallaigh, Gael Linn, 35 Sráid an Dáma, Baile Átha Cliath 2 01.6753299 R-phost: seanc@gael-linn.ie


Quantity